Piotr Palacz

    aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach. Egzamin wstępny na aplikację radcowską złożył z drugim wynikiem na obszarze działania OIRP w Kielcach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Autor nowatorskiej pracy magisterskiej dot. problematyki odpowiedzialności dyscyplinarnej lekarzy za błędy medyczne przed sądami lekarskimi, utworzonej pod kierunkiem prof. dr hab. Teresy Dukiet-Nagórskiej. Odbył liczne praktyki zawodowe zarówno w organach wymiaru sprawiedliwości jak również administracji publicznej i samorządowej. Aktywny przedsiębiorca. 

    Start typing and press Enter to search