Kancelaria

Marcin Kowalczyk

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Kielcach, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę magisterską napisał pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Andrzeja Mariana Świątkowskiego. Ukończył Podyplomowe Studia Prawa Pracy prowadzone przez Katedrę Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Były członek Uniwersyteckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Laureat ogólnopolskiego konkursu na glosę do orzeczenia Sądu Najwyższego. Członek kół naukowych i stowarzyszeń prawniczych. Autor publikacji w renomowanych czasopismach naukowych, w tym m.in. w „Monitorze Prawa Pracy” oraz „Monitorze Prawniczym”. Uczestnik cyklicznych zebrań oraz konferencji naukowych.

W ramach praktyki zawodowej świadczy kompleksowe usługi prawnicze zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie prawa karnego, karnego gospodarczego oraz wykroczeń, prawa cywilnego oraz rodzinnego, prawa gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Ponadto posiada doświadczenie zawodowe w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych w następstwie różnego typu zdarzeń szkodowych przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym oraz innym podmiotom odpowiedzialnym za naprawienie szkody, w szczególności roszczeń z wypadków komunikacyjnych oraz błędów lekarskich.

Marcin Kowalczyk

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Kielcach, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę magisterską napisał pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Andrzeja Mariana Świątkowskiego. Ukończył Podyplomowe Studia Prawa Pracy prowadzone przez Katedrę Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Były członek Uniwersyteckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Laureat ogólnopolskiego konkursu na glosę do orzeczenia Sądu Najwyższego. Członek kół naukowych i stowarzyszeń prawniczych. Autor publikacji w renomowanych czasopismach naukowych, w tym m.in. w „Monitorze Prawa Pracy” oraz „Monitorze Prawniczym”. Uczestnik cyklicznych zebrań oraz konferencji naukowych.

W ramach praktyki zawodowej świadczy kompleksowe usługi prawnicze zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie prawa karnego, karnego gospodarczego oraz wykroczeń, prawa cywilnego oraz rodzinnego, prawa gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Ponadto posiada doświadczenie zawodowe w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych w następstwie różnego typu zdarzeń szkodowych przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym oraz innym podmiotom odpowiedzialnym za naprawienie szkody, w szczególności roszczeń z wypadków komunikacyjnych oraz błędów lekarskich.